Elewacje wentylowane - kasetony stalowe

System Kasetonów Elewacyjnych Blachy Pruszyński

Estetyka i funkcjonalność jak również wytrzymałość zastosowanych materiałów budowlanych ma ogromne znaczenie dla każdej inwestycji. Dzięki stosowaniu coraz nowocześniejszych produktów o wyższych parametrach wytrzymałościowo-użytkowych możliwe stało się dowolne operowanie kształtami i kolorami przy projektowaniu elewacji czy to na budynkach budownictwa indywidualnego czy też przemysłowego.

  System kasetonów Pruszyński dostępny jest w wersji standardowej z przeznaczeniem do montażu wyłącznie w poziomie. Jako materiał produkcyjny kasetonów elewacyjnych stosuje się blachy ocynkowane powlekane o grubości 1 mm do 1,5 mm lub blachę aluminiową (gr. 1,20). System mocowań kasetonów elewacyjnych został tak opracowany, aby przy zachowaniu trwałości i szczelności połączeń między poszczególnymi elementami systemu zachować możliwie największą łatwość i szybkość montażu.

 
* - po uzgodnieniu istnieje możliwość zwiększenia wymiaru max

  

Technologia mocowania kasetonów elewacyjnych

Dla wszystkich typów kasetonów elewacyjnych system przewiduje otwarte łączenia z ukrytymi mocowaniami. Łączenia poziome mogą mieć dowolną szerokość i uzależnione są wyłącznie od koncepcji zawartej w projekcie. Zalecane wymiary dla szczelin pionowych powinny mieścić się w przedziale wymiarowym od 10 do 30 mm.

 
Połączenie poziome stalowych kasetonów elewacyjnych

Łączenia poziome mogą mieć szerokość w zależności od koncepcji zawartej w projekcie. Zakładana jest standardowa szerokość w zakresie od 5 do 30 mm.


Połączenie w pionie stalowych kasetonów elewacyjnych
Szczeliny pionowe (D) powinny zawierać się w przedziale wymiarowym od 10 do 30 mm.

 

Zaleca się stosowanie łat montażowych produkowanych przez firmę Blachy Pruszyński typu Omega 50 do których mocowane są poszczególne kasetony za pomocą wkrętów samowiertnych.

Narożniki i wykończenia stalowych kasetonów elewacyjnych

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania elewacji i spełniania przez nią założonych funkcji konieczne jest zastosowanie obróbek i zamknięć chroniących budynek przed wpływem warunków atmosferycznych a przede wszystkim przed deszczem. Wykończenie narożników stalowych kasetonów elewacyjnych odbywa się za pomocą standardowych elementów systemu o wymiarach dopasowanych do typu kasetonu. Obrzeża okien uszczelnia się stosując wykończenia wykonywane na zamówienie. W celu umożliwienia prawidłowej wentylacji budynku połączenia kasetonów nie powinny być całkowicie szczelne, powinno się umożliwić naturalny obieg powietrza i umożliwić odpływ wody.

Prace projektowe

Staranność wykazana na etapie projektowania procentuje w trakcie realizacji inwestycji racjonalizacją kosztową jak i efektem wizualnym. Pamiętać należy, że zastosowanie jednolitych elementów systemu znacznie obniża koszta materiałowe jak i montażowe.

Pamiętać należy o prawidłowym doborze grubości i rodzaju blachy w zastosowanych kasetonach, co uzależnione jest między innymi od strefy wiatrowej, powierzchni i wysokości elewacji czy też wymiarów samych kasetonów. Bezwzględnie zaleca się stosowanie tzw. listwy startowej wydatnie wzmacniającej system.

Uwagi końcowe

Ze względu na duże możliwości indywidualnej adaptacji poszczególnych inwestycji informacji dotyczących montażu i realizacji projektu udziela Dział Inwestycji, który pomaga i nadzoruje każdą inwestycję na wszystkich stopniach jej realizacji.

Ponieważ system wymaga dzielenia liniami poziomymi i pionowmi elewacji od ekip montażowych wymagana jest precyzja i dokładność. Każda niedokładność wynikająca np. ze złego wypoziomowania budynku czy też nie zachowania pionu będzie natychmiast widoczna na elewacji.